Jeroen

Jeroen Reyniers is kunsthistoricus en behaalde bijkomend in 2013 het diploma van Advanced Master in Medieval and Renaissance Studies aan de KU Leuven. Hij specialiseerde zich eerst in de kunstproductie van de Vlaamse Primitieven, meer bepaald in de wereld van Rogier van der Weyden. Nadien zette hij zijn zinnen op de kunst, beleving en gebruik van relieken en (middeleeuwse) reliekschrijnen in België. In zijn vrije tijd leest en schrijft hij maar al te graag over middeleeuwse kunst.
Verder is hij freelance gids bij Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen en in Abdij Mariënlof in Kerniel (Borgloon). Als halftijds wetenschappelijk medewerker maakt hij ook deel uit van de cel digitalisering van Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel.

Een werk van de Vlaamse Primitieven in de Antwerpse kathedraal

De kathedraal van Antwerpen staat bekend om haar barokke kunstwerken, maar wist je dat één van de oudste schilderijen dateert van de vijftiende eeuw en (voorlopig) verscholen zit in het depot? Het gaat om het werk van een Brusselse schilder die niet met naam is gekend (afb. 1). Hij moet in de omgeving van de befaamde Vlaamse Primitief Rogier van der Weyden(1400-1464) aan het werk geweest zijn. Meermaals hebben kunsthistorici het schilderijstilistisch met andere kunstwerken in verband willen brengen en er werd even aangenomen dat […]

Lees meer