Giovanna

Giovanna Tamà (°1987) werkt als zelfstandig conservator en restaurator van oude meesters. Na haar opleiding als master in conservatie en restauratie van schilderijen op de Koninklijke Academie van Antwerpen, werkte ze in het Koninklijk Museum voor Schone kunsten in Antwerpen en het Rijksmuseum in Amsterdam.

Aansluitend werkte ze voor het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium te Brussel. Hier voerde ze de restauratie en een materiaal technisch onderzoek uit op een zelfportret van de Belgische kunstenaar, Constant Permeke. Bij IPARC werkte ze o.a. mee aan de ambitieuze restauratiecampagne van 41 schilderijen uit de Carolus Borromeus kerk te Antwerpen en restaureerde ze acht plafondschilderijen van Jacob Jordaens afkomstig uit het Jacob Jordaens huis.

Onderzoek en restauratie van ‘Zelfportret’, Permeke, 1928-1936, Oostende, MuZee

Hoewel ik in het jaar 1936 opkeek naar de expressionistische kunstenaars, kon ik toen al toch met eigen ogen constateren hoe vlug hun werk materieel te loor ging. Ik denk aan de vele barsten van te dik opgebrachte kraplak van Philibert Cockx, de bruinen van Permeke, enz..

Lees meer